Leerkracht

Voor leerkrachten (of studenten lerarenopleiding) hebben we een groot aanbod.

Je kunt met je klas de bib op regelmatige basis of éénmalig bezoeken om boeken uit te lenen. Je kan ook een uitgebreid klasbezoek krijgen. Op aanvraag kun je een pasje krijgen waarmee je méér jeugdboeken voor een langere tijd kunt uitlenen.

Klassikale uitleningen

Leerkrachten kunnen de bibliotheek samen met hun klas bezoeken om de leerlingen boeken te laten uitlenen. De boeken kunnen uitgeleend worden met een klaskaart. De bezoeken vinden plaats op vooraf afgesproken tijdstippen (om de 3 weken, om de maand, ...). Deze klasbezoeken kunnen zowel in de hoofdbibliotheek als in filiaal Zwevezele doorgaan.

Klasbezoeken

Je kunt met je klas op bezoek komen om kennis te maken met de diensten van de bib. Centraal staan leesbevordering en het bevorderen van informatiegeletterdheid. Er is een aangepast programma voor elke klas en elk leerjaar. De doelstellingen zijn afgestemd op de eindtermen.
Ook naar aanleiding van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdboekenmaand of een tentoonstelling, kan een bezoek gepland worden.
Een rondleiding kan zowel in de hoofdbib als in het filiaal in Zwevezele, na afspraak met de bib (minimum 3 weken op voorhand aanvragen).

Wisselcollecties

De Wingense en Zwevezeelse scholen kunnen wisselcollecties aanvragen bij de bib. Een wisselcollectie wordt samengesteld door het bibliotheekpersoneel. Deze collecties worden één keer per trimester naar school gebracht. Bij het begin van het volgende trimester wordt de wisselcollectie vervangen door een nieuwe collectie boeken. 

Klasse lerarenkaart

De bibliotheek werkt al enkele jaren samen met het vakblad 'Klasse' voor de verdeling van de lerarenkaarten.

In december krijgt iedereen die in het onderwijs werkt een e-mail van 'Klasse' met de melding dat hun 'Klasse lerarenkaart' voor het volgend jaar kan afgehaald worden in hun lokale openbare bibliotheek. Je hebt tijd tot midden augustus om je lerarenkaart te komen afhalen in onze hoofdbibliotheek. Neem je identiteitskaart mee. Op die manier zijn we zeker dat we de lerarenkaart aan de juiste persoon meegeven.