Livre
Néerlandais

Gras dat verder groeit : miniaturen

Jozef Deleu (auteur)

Gras dat verder groeit : miniaturen

Titre
Gras dat verder groeit : miniaturen
Auteur
Jozef Deleu
Langue
Néerlandais
Éditeur
Leuven: Van Halewyck, 2005
71 p.
ISBN
90-5617-659-5

Commentaires

Jozef Deleu, de jarenlange bezieler van 'Ons Erfdeel' en zowat het kritische geweten van Vlaanderen, heeft de afgelopen jaren een eigen, bescheiden maar boeiend en bijzonder coherent literair oeuvre opgebouwd. Hij beweegt zich daarbij doelbewust op het grensgebied van poëzie en proza. Zijn gedichten zijn meditatief en bewust ongekunsteld, alsof het om rake observaties gaat. Omgekeerd is zijn proza altijd gestructureerd rond korte fragmenten die bij uitstek poëtisch geladen worden. Ook de jongste bundel mijmeringen, Gras dat verder groeit, is nog het best te karakteriseren als prozagedichten. Deleu zelf heeft het in de ondertitel over 'miniaturen', een begrip dat duidelijk de symbolische essentie van zijn prozanotities onderstreept. Insiders zullen inderdaad hier en daar de autobiografische achtergronden van Deleu herkennen -- hijzelf schrijft herhaaldelijk over herinneringen aan zijn verleden en, impliciet, over zijn actuele bestaan --, maar eigenlijk gaat het niet daarom. De i…Lire la suite
Jozef Deleu, voormalig hoofdredacteur van "Ons Erfdeel", heeft in talloze geschriften op de bres gestaan voor de Nederlandse taal en cultuur, wat hem aanzien en veel prijzen verschafte. Als West-Vlaamse boerenzoon voelt hij zich -afkerig als hij is van poeha en hypocrisie- verbonden met de zuiverheid van zijn landelijke geboortestreek. Dat leidt bij hem echter niet tot een naïef soort "streekroman". In zijn lexicon, in de vorm van prozagedichten, komt een melancholieke man naar voren, vol besef van vergankelijkheid. Ons menselijk gescharrel lijkt hem meer dan eens onbeduidend tegenover de machtige natuur. Enerzijds is er de taal, de dingen benoemen, als wapen tegen de aftakeling en vertwijfeling, anderzijds groeit het gras ook zonder onze inspanningen wel verder (zie de titel). De bundel prozagedichten balanceert tussen angst voor de eindigheid van het leven en acceptatie van het onvermijdelijke. Lezers met wat levenservaring zullen veel herkennen.

À propos de Jozef Deleu

Jozef Hugo Maria Deleu est un écrivain et poète belge d'expression néerlandaise né à Roulers le 20 avril 1937.

Biographie

Jozef Deleu est le plus jeune fils d'une famille d'agriculteurs dont le père était un Français naturalisé. Après des études à l'école normale, il a été enseignant de 1956 à 1970.

Deleu a débuté en 1962 comme prosateur avec la nouvelle De ontmoeting et en 1963 comme poète avec le recueil Schaduwlopen. Tant dans sa poésie que dans sa prose, il voit l'homme continuellement coincé entre le présent, le passé et l'avenir. La conscience de l'évanescence de toute vie a donné à son œuvre un caractère fortement mélancolique. Dès son premier texte, il a fait preuve d'une grande sensibilité pour la formulation et le style.

Outre la poésie et la prose lyrique, Deleu a également tenu un certain nombre de …En lire plus sur Wikipedia